Apel prezydenta Krakowa w sprawie antysmogowej uchwały małopolskiej

Jacek Majchrowski, obecnie pełniący rolę prezydenta miasta Krakowa, wystosował list do lidera oraz członków małopolskiego sejmiku. W swojej korespondencji apeluje o niepopieranie proponowanej zmiany w uchwale antysmogowej dla tego regionu.

Rozważana zmiana jest częścią obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej, która zakłada przesunięcie daty wejścia w życie ograniczeń dotyczących eksploatacji kotłów bezklasowych do pierwszego dnia 2026 roku. Ta modyfikacja dotyczy zarówno uchwały antysmogowej dla całego regionu Małopolski, jak i specjalnej uchwały dla Krakowa. Dodatkowo, nowa wersja projektu pozwala na korzystanie z paliw zawierających mniej niż 20% wilgoci w biomasie.

Korespondencja prezydenta jest krytyczna wobec takiej perspektywy. „Jeżeli podjęte zostaną decyzje, które zniweczą lata naszej wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości powietrza – zarówno w Krakowie, jak i w całej Małopolsce – będą one miały swoje negatywne konsekwencje dla zdrowia mieszkańców” – ostrzega w liście Majchrowski, skierowanym do szefa i radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Prezydent zaznacza, że od wielu lat stolica Małopolski dokłada wszelkich starań, aby polepszyć jakość powietrza. To obejmuje wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska i prowadzenie kampanii informacyjnych. Takie działania przyczyniły się do widocznego przestawienia wskaźników jakości powietrza na lepsze, co potwierdzają dane z monitoringu powietrza w Krakowie.

Niemniej jednak, twórcy propozycji zmiany ustawy są zdania, że opóźnienie terminu wprowadzenia restrykcji dotyczących eksploatacji kotłów bezklasowych jest uzasadnione. Wyjaśniają to kryzysem energetycznym i gwałtownym wzrostem cen gazu. Dodatkowo podkreślają brak wystarczającej ilości funduszy ze strony gmin na sfinansowanie wymiany systemów ogrzewania.