Dlaczego krakowscy urzędnicy spotkali się z negatywnym odbiorem w mediach?

Urzędnicy w Krakowie podlegający prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu mają reputację prezentowania futurystycznych wizualizacji miasta z radosnym klimatem. Jednak ich najnowsza prezentacja rozbawiła opinię publiczną swoją nierealnością. Na oficjalnej stronie burmistrza na Facebooku udostępniono wizualizacje parku przy zabytkowym Dworze Czeczów w Bieżanowie po jego nadchodzącej rewitalizacji. Projekt będzie realizowany etapami, a park pozostanie otwarty. Remont obejmie przebudowę alejek, ogrodzenia, bram, schodów, budowę małych obiektów, dodanie oświetlenia oraz nasadzenie nowej zieleni. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację projektu.

Urzędnicy miejscy wcześniej przedstawili wskazówki, jak osoby powinny się zachowywać w przypadku napotkania lisów ze względu na potencjalne zagrożenie pasożytami i chorobami takimi jak wścieklizna. Zalecane podejście polega na unikaniu zbliżania się do nich i spokojnym oddalaniu się z danego obszaru. Należy unikać karmienia lub drażnienia zwierząt. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wizyty dzikich zwierząt na terenach mieszkalnych, zaleca się bezpieczne zamykanie śmietników i pojemników, szczególnie tych zawierających odpady organiczne. Sugeruje się również utrzymywanie czystego i uporządkowanego otoczenia, aby zapobiec potencjalnym wizytom dzikich zwierząt.