Drugie ostrzeżenie dotyczące zanieczyszczenia powietrza obowiązuje do północy

Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało informacje o utrzymaniu się drugiego stopnia alarmu z powodu zanieczyszczenia powietrza do północy. Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ostrzega przed możliwością przekroczenia dopuszczalnych norm dla 24-godzinnego stężenia pyłu PM 10.

Prezydent Miasta Krakowa przy tej okazji zwraca uwagę na zakaz używania paliw stałych – węgla i drewna, który wprowadzony został na obszarze miejskiej gminy Kraków od 1 września 2019 roku.

W sytuacji, gdy temperatura powietrza wyniesie więcej niż 5°C, Policja razem z Inspekcją Transportu Drogowego, ma obowiązek przeprowadzić kontrole jakości spalin emitowanych przez pojazdy poruszające się po drogach.

Jednostki edukacyjne oraz opiekuńcze mają za zadanie minimalizować czas spędzany przez podopiecznych na wolnym powietrzu, aby uniknąć ich narażenia na duże stężenia szkodliwych substancji.

Dla osób najbardziej narażonych na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń, takich jak dzieci i młodzież do 25. roku życia, seniorzy, osoby z chorobami układu oddechowego, astmatycy, alergicy, osoby z zaburzeniami układu krwionośnego, pracownicy narażeni na kontakt z pyłami i innymi substancjami szkodliwymi oraz palacze i bierni palacze, zalecane są następujące środki ostrożności:

Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczanie intensywnych ćwiczeń fizycznych na zewnątrz, takich jak sport czy prace zawodowe narażające na ekspozycję na zanieczyszczenia. Chorzy powinni zaopatrzyć się w odpowiednie leki i przestrzegać zaleceń lekarskich.

Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza można monitorować na stronie internetowej GIOŚ lub za pomocą aplikacji mobilnej „Powietrze Kraków”.