Edukacyjna inicjatywa policjantek z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie: prelekcje na temat bezpieczeństwa w sieci dla uczniów ZSP w Modlnicy

Reprezentantki Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, odbyły sesję edukacyjną na rzecz uczniów klas III do VII Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Modlnicy. Centralnym punktem dyskusji było bezpieczeństwo online, nękanie i cyberprzestępczość oraz konsekwencje prawne związane z takimi działaniami.

Żyjąc w erze cyfrowej, trudno jest wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez internetu. Wykorzystujemy go do zakupów, komunikacji z rówieśnikami, poznawania nowych osób czy nauki. Wszystko to dokonuje się na platformach online. Jednakże, nie możemy zapominać o potencjalnych zagrożeniach, które mogą czaić się w sieci, szczególnie dla najmłodszych użytkowników. Te kwestie były omawiane podczas prelekcji prowadzonej przez policjantki z krakowskiej komendy 31 stycznia, dla uczniów ZSP w Modlnicy.

Celem spotkania nie tylko było przekazanie informacji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i ochrony przed niebezpieczeństwami, ale także promowanie odpowiednich postaw w sieci. Ponadto, mundurowe uświadomiły młodym uczestnikom kwestię konsekwencji prawnych wynikających z cyberprzestępstw oraz innych działań zabronionych prawem.

W trakcie prelekcji policjantki omówiły różnorodne zagrożenia, które mogą napotkać dzieci i młodzież online oraz jakie działania w sieci są nieodpowiednie a które wręcz nielegalne. Podkreśliły również znaczenie bezpiecznego udostępniania danych oraz promowały „kulturę szacunku” w przestrzeni wirtualnej. Dodatkowo, omówione zostały tematy dotyczące języka nienawiści i hejtu, jak również konsekwencje, z jakimi może spotkać się osoba stosująca takie praktyki czy też będąca ich ofiarą.