Finalizacja rozbudowy krakowskiej alei 29 Listopada wkracza w decydującą fazę

Rozbudowa jednego z głównych ciągów komunikacyjnych w Krakowie, alei 29 Listopada, na odcinku od ulicy Woronicza aż do granic miasta, jest już na ukończeniu. Obecnie na odcinku tym wykonywane są ostatnie prace drogowe – naniesione jest poziome oznakowanie i układane są końcowe warstwy nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo, montowana jest sygnalizacja świetlna. Wszystko to pozwala przypuszczać, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia nowa infrastruktura drogowa będzie mogła być oddana do użytku mieszkańców.

Aleja 29 Listopada jest drugim co do skali i znaczenia projektem infrastrukturalnym realizowanym na terenie północnej części Krakowa. Prace są prowadzone w formule „zaprojektuj i zbuduj” przez konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oraz STRABAG Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej w roku 2017. Całość zadania finansowana jest częściowo ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako część Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozpoczęte jesienią 2020 prace polegały na rozbudowie części drogi prowadzącej w kierunku Warszawy na odcinku około 2,6 kilometra, do dwóch jezdni, na której każda z nich ma po dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas dla komunikacji publicznej na niektórych odcinkach. W ramach projektu przeprowadzono również renowację skrzyżowań, budowę nowych chodników, dróg rowerowych oraz ekranów dźwiękochłonnych. Ponadto, odnowione zostały również dwa wiadukty kolejowe.

Po zakończeniu prac, aleja 29 Listopada stanowić będzie nowoczesną arterię wylotową z Krakowa. Na odcinku około 2,6 kilometra ruch pojazdów odbywać się będzie po co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Przy okazji realizacji zadania wybudowano lub zmodernizowano łącznie 15 skrzyżowań, które łączą aleję między innymi z ulicami: Banacha, Belwederczyków, Chlebową, Dobrego Pasterza, Kuźnicy Kołłątajowskiej czy ks. Meiera, a także z planowanymi ulicami Felińskiego i Iwaszki oraz linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.