Inicjatywa Krakowa w walce z emisją CO2

Władze miasta Krakowa poinformowały w dniu poniedziałkowym o nowej kampanii mającej na celu edukację społeczeństwa w kwestii ograniczania emisji dwutlenku węgla. Już teraz na biletach papierowych i w dedykowanej aplikacji mobilnej pojawia się napis: „Wybierając komunikację miejską zamiast samochodu, ograniczasz 7-krotnie emisję CO2 każdego dnia. Twoja średnia dzienna podróż to tylko 0,07 kg CO2”. Ten sam komunikat dostępny jest również w języku angielskim.

Podczas spotkania z prasą, wiceprezydent Andrzej Kulig wyjaśnił, że wprowadzenie tej informacji, zarówno na bilecie jak i w aplikacji mobilnej, ma przede wszystkim charakter symboliczny. Jest to element szerszej inicjatywy edukacyjnej, wpisującej się w ramy Europejskiego Tygodnia Mobilności, trwającego od 16 do 22 września.

Andrzej Łazęcki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, podkreślił, że w ramach analizy przeprowadzono obliczenia śladu węglowego generowanego przez poruszanie się po krakowskich ulicach komunikacją miejską oraz samochodami osobowymi. W badaniu wykorzystano międzynarodową metodę inwentaryzacji gazów cieplarnianych, którą Kraków stosuje od kilku lat.

Dyrektor Łazęcki przekazał również, że na podstawie zgromadzonych danych transportowych wynika, iż średnia długość dojazdów komunikacją publiczną w Krakowie wynosi 6,4 km dziennie. Dodatkowo przeprowadzono osobne obliczenia dla samochodów osobowych, korzystając z modelu transportowego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że jeżeli mieszkańcy Krakowa zdecydowaliby się na korzystanie z komunikacji publicznej i zrezygnowaliby z indywidualnej jazdy samochodem, możliwe byłoby aż 7-krotne zmniejszenie śladu węglowego na terenie miasta.