Kłopotliwy zakup papierowych biletów komunikacji miejskiej w Krakowie

Informacje dotyczące rosnących trudności związanych z zakupem tradycyjnych, papierowych biletów komunikacji miejskiej w Krakowie, dotarły do radnych miasta. Pomimo rosnącej popularności biletów elektronicznych, nie brakuje mieszkańców, dla których bardziej wygodne są te w formie fizycznej.

Radni Rafał Komarewicz i Stanisław Moryc podkreślają, że otrzymują liczne zgłoszenia dotyczące problemów z nabyciem papierowych biletów ze strony krakowian. W kioskach prasowych bilety te stają się coraz rzadziej dostępne, co budzi niepokój. Radni apelują do lokalnych władz o wyjaśnienie sytuacji oraz przedstawienie informacji na temat systemu dystrybucji biletów dla sprzedawców.

Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, uspokaja jednak, zapewniając, że zdobycie biletu do kasowania nadal jest możliwe w wielu miejscach, takich jak kioski. Prezydent podkreśla również, że inicjatywa nawiązania współpracy z Gminą Miejską Kraków i zakupu biletów na potrzeby odsprzedaży leży po stronie przedsiębiorców.

Zgodnie z miejscowymi przepisami, przedsiębiorcy zainteresowani zakupem biletów do kasowania na cele odsprzedaży mogą liczyć na 2-procentowy rabat. Szczegóły tej dystrybucji są określane w umowach pomiędzy Gminą Miejską Kraków a zainteresowanymi firmami – informuje prezydent miasta.