Konkurs na oferty przewozowe meleksów w Parku Kulturowym Stare Miasto – termin zgłaszania do 14 kwietnia

Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym (zwanymi również meleksami), mają ostatnią szansę na zgłoszenie swoich ofert w konkursie dotyczącym usług przewozowych w obrębie Parku Kulturowego Stare Miasto. Termin składania propozycji upływa 14 kwietnia. Konkurs jest skierowany do podmiotów prowadzących działalność przewozową potwierdzoną wpisem PKD 49.39.Z w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W ofertach zgłoszonych do konkursu, pojazdy muszą spełniać wytyczne techniczne, wizualne oraz inne kryteria określone w załączniku nr 5 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1547/10 z dnia 3 listopada 2010 r., która reguluje powstanie Parku Kulturowego Stare Miasto (zgodnie z jednolitym tekstem: Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507). Ponadto, pojazdy muszą być zgodne z odrębnymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r., które określa warunki techniczne pojazdów i ich niezbędne wyposażenie.

Oferty można złożyć do dnia 16 kwietnia, w formie pisemnej lub elektronicznej. Pisemną ofertę należy dostarczyć do punktu podawczego Urzędu Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3–4, podczas godzin pracy urzędu. Oferenci mogą również skorzystać z platformy ePUAP, wysyłając ofertę za pośrednictwem formularza ogólnego skierowanego do Urzędu Miasta Krakowa (Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /UMKr/ServoPD). Formularz ofertowy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące konkursu udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa pod numerami telefonów: 12 616 11 29 lub 12 616 18 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Prosimy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za rzetelność, poprawność i kompletność złożonej oferty spoczywa na oferencie.