Kraków w rywalizacji o miano "Miasto przyjazne dzieciom" wg UNICEF

Prawa i potrzeby najmłodszych stały się priorytetem dla Krakowa, które dąży do zdobycia tytułu „Miasto przyjazne dzieciom”. Jest to inicjatywa prowadzona przez międzynarodową organizację UNICEF, znaną na całym świecie. Program ten jest obecnie realizowany w 45 krajach, a jedynym polskim miastem, które do tej pory zdobyło tę prestiżową odznakę jest Gdynia.

W tym kontekście Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw rodziny, zaznaczyła, że zaangażowanie miasta w ten program oznacza skoncentrowanie działań na poprawie warunków życia i rozwoju dzieci i młodzieży. Wszystko po to, aby młodzi ludzie mieli coraz większą możliwość wpływania na decyzje dotyczące ich bezpośrednio. To również stanowi swoistą mobilizację do przestrzegania praw dzieci, tak jak zostały one sformułowane w Konwencji Genewskiej.

Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska, uściśliła, że po około dwóch latach od podjęcia tych działań, specjalna kapituła zbierze się aby ocenić ich efekty. Kapituła, w której skład wchodzą eksperci z dziedziny polityki społecznej, partycypacji młodzieży i praw dziecka, będzie oceniała jakość przeprowadzonych inicjatyw oraz to, czy Kraków rzeczywiście zasługuje na tytuł „Miasta przyjaznego dzieciom”.

Ważne jest również to, że po kolejnych dwóch latach od otrzymania tytułu, miasto musi poddać się ponownej weryfikacji przez UNICEF. To niezbędne, aby sprawdzić czy nadal spełnia wymogi konieczne do utrzymania tego prestiżowego tytułu.

Podkreślmy na koniec, czym jest „Miasto przyjazne dzieciom” według UNICEF. To taki obszar miejski, który oferuje dzieciom i młodzieży najkorzystniejsze warunki do życia i rozwoju. Takie miasto dąży do tego, aby najmłodsi byli pełnoprawnymi obywatelami i aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym.

Zgłoszenie Krakowa do programu to wyraz uznania dla dotychczasowych starań miasta na rzecz polityki rodzinnej i promocji praw dzieci i młodzieży.