Mieszkańcy Krakowa będą mieli szansę na konsultacje społeczne dotyczące planu dla Osiedla Podwawelskiego

Obywatele miasta Krakowa, po raz kolejny, otrzymają możliwość uzyskania szczegółowych informacji i wyrażenia swojej opinii na temat propozycji zmian zawartych w planie dla Osiedla Podwawelskiego. Dokument ten będzie dostępny do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Plan zmian dla Osiedla Podwawelskiego będzie także upubliczniony na oficjalnej stronie internetowej osiedla. Proces konsultacji społecznych potrwa od 9 października aż do 7 listopada 2023 roku.

W trakcie okresu konsultacji, zaplanowano otwartą debatę, podczas której omówione zostaną rozwiązania proponowane w planie. Dyskusja ta odbędzie się 19 października o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, zlokalizowanym przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Każda osoba zainteresowana będzie mogła dołączyć do spotkania na żywo lub zdalnie, za pośrednictwem strony internetowej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Podwawelskiego był już wcześniej, aż trzykrotnie, udostępniony do publicznego oglądu.

Przypomnijmy, że podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 16 lutego 2022 roku, radni zdecydowali o odrzuceniu projektu planu dla tego obszaru. Przy głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, 20 radnych opowiedziało się za jego odrzuceniem, 19 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu – jak podaje serwis miejski Krakowpl.

5 kwietnia 2023 roku miało miejsce drugie czytanie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia tego planu. W trakcie tej sesji decydowano o zgłoszonych przez radnych poprawkach. Z czternastoma z nich radni się zgodzili i zdecydowali o ponownym przystąpieniu do procedury planistycznej.

Projekt planu powraca do konsultacji społecznych ze względu na wprowadzone zmiany – które wynikają z przyjęcia przez radnych poprawek, otrzymanych opinii i uzgodnień oraz konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.