Modernizacja ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki – prace w pełnym tempie

Dzisiaj, czyli 30 października, zespoły pracowników ruszyły do akcji na moście Dębnickim, gdzie będą budować nową sieć oraz konstrukcję jezdni na przejściu dla pieszych. W związku z tym, że prace wiążą się z wykonywaniem głębokich wykopów, ze względów bezpieczeństwa przez najbliższy tydzień przejście zostanie zamknięte dla użytkowników.

Osoby chcące przekroczyć al. Krasińskiego będą mogły to zrobić korzystając ze ścieżki bulwarowej lub podziemnego przejścia dla pieszych. W trakcie prowadzenia prac, sygnalizacja świetlna zostanie czasowo wyłączona.

Pamiętajmy, że prace modernizacyjne na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki rozpoczęły się 2 września. Od tego czasu został zawieszony ruch tramwajowy na odcinku pomiędzy przystankami „Filharmonia” i „Salwator”. Prócz tego wprowadzone zostały modyfikacje w organizacji ruchu drogowego.

Zakres inwestycji obejmuje takie działania jak: odnowienie torowiska, naprawa chodników oraz gruntowna modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo zaplanowano remont mostku nad rzeką Rudawą oraz pętli tramwajowej „Salwator”.

Głównym celem przeprowadzanych prac jest podniesienie jakości jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac, składy tramwajowe będą poruszały się cichszymi torami, nie generując silnych drgań. Kolejnym atutem modernizacji będzie zwiększenie dostępności do tego obszaru i dostosowanie ulic do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt przebudowy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej jest realizowany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Wykonawcą prac jest ZUE SA, na którą została zawarta umowa o wartości 94 milionów złotych.