MPK SA w Krakowie zdobywa prestiżowe wyróżnienie "Kulturalny biznes" od Zamku Królewskiego na Wawelu

Władze krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA zostały uhonorowane prestiżowym certyfikatem „Kulturalny biznes”, który jest nadawany przez instytucję tak znamienitą, jak Zamek Królewski na Wawelu. Mariusz Szałkowski, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu MPK SA w Krakowie, odebrał to zaszczytne wyróżnienie podczas uroczystości otwarcia wystawy „Wawel Wyspiańskiego”. Certyfikat wręczył osobiście dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. Andrzej Betlej, wyrażając w ten sposób wdzięczność za wkład MPK w działania muzeum.

Program „Kulturalny biznes” to innowacyjne podejście do tradycji wspomagania Wawelu, a jednocześnie jest to inicjatywa łącząca sfery kultury i biznesu. Podkreślenia wymaga fakt, iż certyfikat „Kulturalny biznes” otrzymują wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność z poszanowaniem uniwersalnych zasad etyki i moralności. Szanują oni prawa pracowników, ściśle przestrzegając zapisów Kodeksu Pracy, a także promują zasadę równości. Ich działanie musi mieć również charakter prospołeczny.

Elementem kluczowym jest wspieranie działań kulturalnych Zamku Królewskiego na Wawelu. Ma to na celu nie tylko ochronę substancji zabytkowej Wawelu jako pomnika historycznego i kulturowego o najwyższym znaczeniu dla narodu polskiego oraz dziedzictwa światowego, ale także promowanie tych wartości w kontekście ogólnonarodowej kultury.