Nowe regulacje w funkcjonowaniu linii autobusowych na wniosek Urzędu Gminy Wielka Wieś

Na podstawie wniosku zgłoszonego przez Urząd Gminy Wielka Wieś, od 1 czerwca dojdzie do szeregu zmian w funkcjonowaniu linii autobusowych. Korekty te dotyczyć będą linii numer: 210, 230, 730 i 910. Zmiany te są związane z otwarciem nowego odcinka ulicy Dworskiej w Modlniczce.

Pierwszą z linii, która ulegnie zmianie, jest linia 210. Będzie ona ponownie uruchomiona i będzie kursowała na stałej trasie, która prowadzi przez takie miejsca jak: „Bronowice Małe”, Na Błonie, Armii Krajowej, Jasnogórska, aż do „Modlniczka Centrum Logistyczne”. W ramach tej trasy zostanie dodatkowo uruchomiony nowy przystanek o nazwie „Modlniczka Centrum Logistyczne”, który znajdować się będzie na pętli autobusowej w Modlniczce przy ulicy Komandosów.

Następnie, na nowej, stałej trasie zostanie przywrócona linia 230. Trasa tej linii przebiegać będzie przez: „Bronowice Małe”, Na Błonie, Armii Krajowej, Jasnogórska, a następnie przez Modlniczkę i Tomaszowice, kończąc swoją trasę na „Ujazd Pętla”. W przypadku tej trasy również zostanie wprowadzona wariantowa trasa omijająca odcinek Modlniczki.

Wśród zmian znajduje się też likwidacja linii 730. Natomiast linia 910 zostanie przywrócona na swojej stałej trasie prowadzącej przez: „Bronowice Małe”, Modlniczkę, a kończąc na „Będkowice Pętla”. Przystanki „Modlnica Skrzyżowanie” będą nadal obsługiwane w tymczasowych lokalizacjach na ulicy św. Wojciecha.

Waże jest też zaznaczenie, że bilety okresowe kupione przed dniem 1 czerwca na linię 230 będą ważne zarówno na starej, jak i na nowej trasie do końca ich ważności. Z kolei bilety wykupione od dnia 1 czerwca na linię 230 będą ważne tylko na nowej trasie do końca ich danej ważności.