Nowi kandydaci na drodze do kapłaństwa w archidiecezji krakowskiej

We wrześniu archidiecezja krakowska ogłosiła, że 15 mężczyzn ma zamiar rozpocząć studia na drodze do duchowieństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w październiku. Informację tę przekazała miejscowa kuria. Zgodnie z danymi, siedmiu spośród nowo przyjętych kandydatów pochodzi z archidiecezji krakowskiej, natomiast pozostałych ośmiu to mieszkańcy diecezji bielsko-żywieckiej.

Podczas sobotniej ceremonii, abp Marek Jędraszewski wręczył dokumenty potwierdzające przyjęcie prośby o rozpoczęcie formacji dla tych kandydatów z diecezji krakowskiej. W swoim przemówieniu skierowanym do nowo przyjętych studentów wyraził życzenie, aby stali się oni „dobrym zespołem młodych ludzi, którzy mają na sercu dobro Kościoła i pragną przyczynić się do jego dalszego rozwoju”.

Zgodnie z tradycją, kandydaci na księży będą rozpoczynać swój rok propedeutyczny od października. Jest to etap, który wprowadza ich do dalszej części formacji i studiów, służący lepszemu zrozumieniu i przyswojeniu kolejnych etapów procesu przygotowań do kapłaństwa.