Pierwszy etap prac przy budowie kładki dla pieszych i rowerzystów między Kazimierzem a Ludwinowem

Na terenie Ludwinowa rozpoczęto inicjalne prace związane z tworzeniem pieszo-rowerowej kładki łączącej dzielnicę Kazimierz z Ludwinowem. W pierwszej kolejności firma wykonawcza skupia się na modernizacji sieci gazowej i elektrycznej.

Aktualnie trwające roboty mają miejsce przy bulwarze Wołyńskim, stąd od 3 stycznia obszar od ulicy Ludwinowskiej do okolic balonu widokowego położonego na zachód od hotelu Forum został wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego.

Zadaniem firmy Primost Południe sp. z o.o., która jest wykonawcą projektu, jest przede wszystkim przebudowa sieci gazowej. Rurociągi gazowe są już przygotowane do umieszczenia pod ziemią na odcinku mierzącym około 150 metrów. Ponadto podjęto prace nad przebudową kolizyjnych urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych. Niedługo zadania te będą realizowane także po drugiej stronie Wisły.

Warto przypomnieć, że budowa pieszo-rowerowej kładki Kazimierz – Ludwinów jest prowadzona na podstawie umowy zawartej 5 października 2023 roku między Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie a firmą Primost Południe Sp. z o.o. Koszt kontraktu wynosi 113,7 mln zł, a termin realizacji to 26 miesięcy.

Planowana przeprawa będzie miała długość około 130 metrów, szerokość blisko 14 metrów i wysokość w najwyższym punkcie około 16 metrów. Połączy bulwar Inflancki, położony między ulicami Skawińską a Wietora na Kazimierzu, z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Struktura obiektu będzie składać się z trzech połączonych części, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane na podporach żelbetowych oraz pomost widokowy na środku.

Należy podkreślić, że inwestycja zostanie przeprowadzona z minimalną ingerencją w otaczającą zielenią. Planuje się wycięcie jedynie dwóch drzew, które zostaną zastąpione przez osiem nowych okazów. Jedno z drzew zostanie przeniesione na nowe miejsce.

Prace te są planowane i realizowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Krakowa. Budowana kładka zapewni komfortowe połączenie dla pieszych i rowerzystów, omijając istniejące mosty drogowe. Dzięki niej przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum miasta będzie krótszy, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, takich jak Planty im. Floriana Nowackiego czy dolina rzeki Wilgi. Inwestycja ma także potencjał do ożywienia brzegów Wisły i powtórzenia sukcesu kładki ojca Laetusa Bernatka, otwartej w 2010 roku. Po zakończeniu prac poprawi się także stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły, dzięki modernizacji sieci podziemnych.

Inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 65 mln zł.