Planowane zmiany w układzie dróg w Miechowie: otwarcie odcinka S7 Moczydło – Miechów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Krakowie zakomunikowała, że we wrześniu tego roku planuje oddać do użytku nowo wybudowany fragment drogi ekspresowej S7, łączący Moczydło z Miechowem. Ten około 19-kilometrowy odcinek ma zamiar zastąpić obecnie funkcjonujący fragment dróg krajowych DK7. Dodatkowo, GDDKiA informuje o wprowadzeniu pewnych tymczasowych zaplanowanych zmian, które mają na celu optymalizację ruchu pojazdów na trasach prowadzących do i z ekspresówki S7, zwłaszcza w obszarze węzła „Miechów”.

Główna inwestycja polega na budowie nowej, dwupasmowej drogi ekspresowej oraz modernizacji istniejącej sieci dróg dojazdowych. W związku z tym, że nowa trasa S7 ma zastąpić dotychczasową DK7, konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych w ruchu drogowym. Węzeł „Miechów” nie pozwala na bezpośrednie przemieszczanie się między starą DK7 a nową S7, dlatego tymczasowe rozwiązanie ma pomóc w łatwiejszym przemieszczaniu się między tymi dwiema trasami.

Osoby kierujące pojazdami drogą ekspresową S7 od strony Kielc w kierunku południowym, będą musiały zejść z głównej trasy za pomocą drogi łącznicowej prowadzącej do ronda w Bukowskiej Woli. Z tego miejsca pierwszym zjazdem poprowadzą na północną obwodnicę Miechowa, a po przejechaniu kolejnych 4 km dotrą do rondem, skąd droga kieruje już bezpośrednio do drogi krajowej numer 7.

Aby natomiast dostać się na S7 jadąc od strony Krakowa, kierujący będą musieli skorzystać z drogi krajowej prowadzącej do drogi wojewódzkiej w kierunku Skalbmierza. Po dotarciu do kolejnego ronda możliwe będzie zejście na drogę łącznicową prowadzącą na S7. W tej sytuacji kierowcy będą musieli zawrócić, by skierować się w stronę Kielc. Alternatywnym rozwiązaniem może być skorzystanie z kolejnego rondem prowadzącego do DW783, znajdującej się po wschodniej stronie S7.