Podsumowanie działań Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie za rok 2023

W minionym 2023 roku, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odnotowali blisko 20 tysięcy wykroczeń drogowych. Wśród nich zdarzyło się 62 poważne wypadki, które przyczyniły się do śmierci 10 osób, podczas gdy 73 osoby doznały obrażeń. Szczególnie dramatyczne były wypadki z udziałem pieszych – doszło do nich 27 razy, kończąc się tragicznie dla trzech osób, a kolejne 27 zostało rannych. Co więcej, w ośmiu takich przypadkach to piesi okazali się sprawcami kolizji. W sumie liczba kolizji na drogach powiatu krakowskiego wyniosła aż 2007.

Podczas podsumowania bezpieczeństwa na drogach powiatu krakowskiego za rok 2023, policjanci wskazali na dodatkowo ujawnione 19265 naruszeń w ruchu drogowym oraz 127 przestępstw. W wyniku tych czynności zatrzymano także 15 poszukiwanych osób. Prawo jazdy zostało odebrane 136 kierowcom.

Komendant Justyna Fil, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji, podaje że w 2023 roku, w wyniku stwierdzonych naruszeń, policjanci wystawili 14620 mandatów karnych. Wysłali do sądu 345 wniosków o ukaranie, a także udzielili pouczeń dla 4300 osób.

W trakcie kontroli drogowych zostało ujawnionych 59 kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości oraz 9 po spożyciu alkoholu. Natrafiono również na 21 rowerzystów nietrzeźwych i 2 po spożyciu alkoholu.

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawa jazdy u 136 kierowców, w tym aż 67 za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym. W trakcie kontroli technicznej, funkcjonariusze odnotowali nieprawidłowości w 1241 sprawdzanych pojazdach, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

Rzeczniczka policji podkreśla, iż w ciągu całego 2023 roku na drogach powiatu krakowskiego ujawniono również 127 przestępstw. Z tej liczby, 59 dotyczyło jazdy pod wpływem alkoholu, 40 to przypadki prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień, a 28 to niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, takich jak łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.

W zeszłym roku policjanci w trakcie kontroli drogowych natrafili i zatrzymali 15 poszukiwanych osób. Ponadto, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach powiatu krakowskiego, policjanci ruchu drogowego przeprowadzili wiele działań i akcji, takich jak „Prędkość”, „Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Trzeźwy poranek”, „Smog”, „Bezpieczna droga do szkoły” oraz wiele innych działań profilaktycznych.