Politechnika Krakowska pracuje nad projektem zazielenienia Rynku Głównego w Krakowie

Projekt, który zwyciężył w głosowaniu budżetu obywatelskiego pod nazwą „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym”, jest coraz bliżej realizacji. To zadanie, polegające na wprowadzeniu zieleni do serca Krakowa, zostało powierzone naukowcom z Politechniki Krakowskiej. Ich misja to przygotowanie studium wykonalności oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Stanisław Mazur, zastępca prezydenta miasta Kraków, podkreśla unikalny charakter tego zadania. Zauważa, że łączy ono dwie istotne kwestie – troskę o zachowanie dziedzictwa i architektury miasta z nieustannie rosnącymi potrzebami mieszkańców dotyczącymi zazieleniania miejskiej przestrzeni. W ramach tego projektu naukowcy będą musieli ustalić liczbę i typy drzew, które mogą być posadzone na Rynku Głównym tak, aby nie zakłócić historycznej tożsamości tego miejsca.

Zespół składający się z profesorów z Politechniki Krakowskiej będzie musiał uwzględnić szereg różnorodnych uwarunkowań. Będą one dotyczyć nie tylko gatunków drzew, ale także kwestii krajobrazowych, widokowych oraz ochrony historycznej zabudowy i infrastruktury podziemnej.

Plan projektu zakłada, że w 2024 roku zostanie opracowane studium wykonalności na podstawie wytycznych konserwatorskich. Będzie to również okres na uzyskanie wymaganego stanowiska Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (MWUOZ).

W kolejnym etapie, zaplanowanym na rok 2025, powstanie wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W tym czasie zostanie również wystąpione o decyzję o pozwoleniu na budowę związanej z tym projektem.

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pierwsze drzewa na Rynku Głównym w Krakowie możemy spodziewać się na przełomie lat 2025 i 2026.