Powstaje nowoczesne centrum nauki w Krakowie: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

W Krakowie trwają prace budowlane nad Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon, które rozwijają się zgodnie z założonym harmonogramem. Innowacyjna placówka edukacyjna oferować będzie różnorodne atrakcje i możliwości naukowe dla zwiedzających. W ramach obiektu przewidziano między innymi ekspozycję stałą poświęconą człowiekowi z liczbą przekraczającą sto eksponatów interaktywnych, a także laboratoria umożliwiające przeprowadzenie doświadczeń chemicznych, fizycznych, biologicznych i technicznych.

Dodatkowo, na terenie centrum znajdować się będzie szklarnia wspomagająca działania laboratorium biologicznego, pracownie naukowe wyposażone w najnowsze technologie, specjalna akademia dziecięca oraz przestrzeń przeznaczona na konferencje i wydarzenia naukowe. Dzięki temu Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon stanie się ważnym miejscem wspierającym edukację w regionie.

Ostatnio odbyła się wizyta przedstawicieli władz lokalnych na terenie budowy Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Wśród uczestników był między innymi prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz wicemarszałek Józef Gawron. Zdjęcia wykonane podczas wizyty pozwoliły na zajrzenie do wnętrza powstającego obiektu i zapoznanie się z jego układem oraz projektowaną infrastrukturą.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon to inwestycja, która ma na celu nie tylko stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, ale też promowanie nauki i rozwijanie pasji naukowych wśród mieszkańców Małopolski. Wierzymy, że dzięki temu centrum nauki wiele osób odkryje swoje talenty i pasje naukowe, a także zdobędzie cenne umiejętności i wiedzę.