Prace remontowe na kluczowych węzłach tramwajowych w Krakowie i ich wpływ na kursowanie komunikacji miejskiej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że trwają intensywne prace remontowe dotyczące układu rozjazdu na węźle tramwajowym zlokalizowanym między rondem Mogilskim a aleją Powstania Warszawskiego. Te działania obejmują wymianę elementów takich jak krzyżownice, zwrotnice oraz szyny łączące. W ramach prac zostanie także naprawione uszkodzone odwodnienie poprzeczne. Prace te są kontynuacją serwisu, który przeprowadzono na rondzie Mogilskim w ubiegłym roku. Przewiduje się, że tramwaje powrócą na swoje stałe trasy 20 lipca.

Poza tym Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu zakresu prac prowadzonych na rondzie Grzegórzeckim. Planowane jest tam wymienienie czterech zwrotnic oraz poprawa nawierzchni przystanku tramwajowego na al. Powstania Warszawskiego w kierunku ronda Mogilskiego. W kilku miejscach planuje się również wymienić nawierzchnię na torowisku.

Z powodu tych działań zostało zawieszone kursowanie tramwajów między rondem Mogilskim a rondem Grzegórzeckim. Pasażerowie mają do dyspozycji połączenia dostępne na trasach ul. Mogilska – ul. Lubicz oraz tunel KST – ul. Mogilska. W związku z tym uruchomiono również autobusową linię zastępczą.

Prace te wpływają również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, co objawia się zmianami w kursowaniu różnych linii tramwajowych i autobusowych. Dotyczy to m.in. linii 9, 14, 17, 19, 20, 50 i 52, które zostały przekierowane na trasy objazdowe. Linie 19, 44 i 49 zostały zawieszone. Została także uruchomiona zastępcza linia tramwajowa nr 75 oraz autobusowa nr 784.

Zmiany te wpłynęły również na zasady ważności biletów okresowych na niektóre linie. Bilety na linie 9, 14, 17, 19, 20, 50 i 52 są ważne zarówno na stałych jak i zmienionych trasach tych linii. Ponadto bilety okresowe na linię 9 są ważne w autobusach linii 128, 178 i 578 na wyznaczonych odcinkach. Podobne zasady dotyczą biletów okresowych na linię 17 oraz linię 19.