Przekształcenie ulicy Starowiślnej w Krakowie: modernizacja drogi ma poprawić jakość życia mieszkańców i turystów

Zaplanowano ambitny projekt mający na celu gruntowną przebudowę ulicy Starowiślnej w Krakowie. Ta kluczowa inwestycja, która ma zasadniczy wpływ na infrastrukturę drogową i transport miejski w centrum miasta, jest dziś bliżej realizacji dzięki wydanej w poniedziałek decyzji środowiskowej.

Segment ulicy Starowiślnej od skrzyżowania z ulicą Dietla aż do mostu Powstańców Śląskich zostanie całkowicie przemieniony, a modernizacja obejmie także sam most. Główny ciąg komunikacyjny ulicy Starowiślnej, o długości około 969 metrów, zostanie odnowiony razem ze wszystkimi skrzyżowaniami (w tym z ulicami Berka Joselewicza, Miodową, Dajwór, Rzeszowską, Przemyską, św. Wawrzyńca i Podgórską).

W ramach projektu dokonana zostanie istotna modyfikacja stałej organizacji ruchu. Po zakończeniu prac remontowych ruch pojazdów będzie jednokierunkowy – od ulicy Dietla do Podgórskiej. W planach jest także utworzenie oddzielnego pasa dla rowerzystów, co zapewni większe bezpieczeństwo i komfort poruszania się po drogach.

Projekt przewiduje również różne modyfikacje skrzyżowań. Na przykład skrzyżowania ulicy Starowiślnej z ulicami Miodową i św. Wawrzyńca zostaną zasłonięte, co zmniejszy natężenie ruchu w tych obszarach. Z kolei na skrzyżowaniu ulic św. Wawrzyńca, Podgórskiej i Halickiej powstanie rondo, którego nie będzie można wjechać od strony ulicy Halickiej.

W planach jest również modernizacja torowiska tramwajowego, które po remoncie będzie przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Aby obniżyć hałas i wibracje, zastosowane zostaną specjalne płyty i maty. Ponadto, stworzone zostaną nowe przystanki tramwajowe: „Miodowa” i „Św. Wawrzyńca”, które będą wyposażone w perony wiedeńskie o długości co najmniej 45 metrów oraz nowe wiaty.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje zakończyć prace projektowe i uzyskać wymagane zezwolenia do końca bieżącego roku. Przetarg na wykonawcę zadania ma zostać ogłoszony w drugim kwartale 2025 roku, a zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec 2027 roku. W budżecie miasta na lata 2026-2027 zarezerwowano 47,3 mln zł na przebudowę ulicy Starowiślnej.

Wobec tego, że koszt ten nie pokryje całkowitych wydatków, Kraków planuje skorzystać z funduszy unijnych. Najlepszą ofertę – na kwotę około 42 tysięcy złotych – złożyła firma BBF z Poznania. Jeśli nie zostaną złożone odwołania, to ta firma będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma również w planach remont węzła „Teatr Bagatela” oraz układu drogowo-torowego na odcinku od Teatru Bagatela do ulicy Garbarskiej. Do tego dochodzi jeszcze przebudowa węzła rozjazdów przy ulicy Piłsudskiego razem z towarzyszącą infrastrukturą. Podobnie jak w przypadku ulicy Starowiślnej, miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie tych prac z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. Na początku tygodnia otrzymano decyzje środowiskowe dla tych projektów, które zostaną wykorzystane do złożenia wniosku o dofinansowanie.