Przeobrażenie symboli miłości – kłódek z kładki o. Bernatka na jedyny w swoim rodzaju mebel

Nieodłącznym elementem kładki o. Bernatka stały się kłódki zawieszane przez pary zakochanych, które teraz mają zostać przetopione w celu stworzenia unikalnej ławeczki dla zakochanych. Właśnie rozpoczęto prace nad wymianą balustrad na tej kładce, początkowo skupiając się na części przeznaczonej dla pieszych.

Demontaż dotyczy dwóch odcinków o długości jednego metra każdy. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, montaż nowych elementów musi zostać zakończony tego samego dnia.

Nowe wypełnienie przęseł balustrad stanowić będą pionowe elementy szczeblinkowe wykonane ze stali nierdzewnej, które zastąpią dotychczasową siatkę. Taki zabieg ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo na obiekcie.

Prace podzielono na dwie fazy: pierwsza, rozpoczęta 12 lutego, obejmuje remont balustrady w części dla pieszych (od strony mostu im. Powstańców Śląskich). W tym czasie ruch pieszy będzie przekierowany na ścieżkę dla rowerów, znajdującą się po drugiej stronie. Drugi etap, planowany na III kwartał bieżącego roku, obejmie remont balustrady przy ścieżce rowerowej (od strony mostu im. Piłsudskiego). Budżet na pierwszy etap, finansowany ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, wynosi około 670 tysięcy złotych.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa podjęli decyzję o losie kłódek – zostaną one przetopione i z 3 ton metalu powstanie wyjątkowa ławeczka dla zakochanych. W ciągu dwóch miesięcy – czerwca i lipca 2022 roku – mieszkańcy przekazali ponad 600 pomysłów na zagospodarowanie kłódek. Propozycje obejmowały m.in. zdjęcie kłódek i recykling uzyskanego surowca, wsparcie celów charytatywnych ze środków uzyskanych ze sprzedaży kłódek, wykonanie rzeźby lub serii rzeźb o tematyce miłosnej z przetopionych kłódek, czy przeniesienie kłódek w inne miejsce.