Przypuszczalne opóźnienie wprowadzenia nowych regulacji strefy płatnego parkowania w Krakowie

Podczas obrad Rady Miasta Krakowa, radni skupiają swoje dyskusje na możliwości opóźnienia daty wejścia w życie zaktualizowanych regulacji dotyczących strefy płatnego parkowania. Jeżeli uchwała uzyska większość głosów na tak, rozszerzone przepisy strefy płatnego parkowania zaczną obowiązywać od 10 sierpnia 2026 r., co oznacza dwuletnie opóźnienie w porównaniu do pierwotnych założeń.

Wcześniej, 5 sierpnia 2024 r., miało nastąpić wprowadzenie nowego systemu opłat za parkowanie dla mieszkańców Krakowa oraz osób przyjezdnych. Zgodnie z tym planem, ceny miały wzrosnąć tylko dla osób nieposiadających Karty Krakowskiej i to tylko w przypadku korzystania z płatności mobilnej.

Jednakże, data wprowadzenia tych zmian prawdopodobnie zostanie przesunięta. Decyzję o tym podyktowało unieważnienie przez wojewodę małopolskiego części uchwały dotyczącej różnicowania form płatności i ograniczenia ich do form mobilnych. Radni miasta Krakowa odwołali się od tej decyzji, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał ich argumenty za słuszne. Niemniej jednak, wojewoda zdecydował się na złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego przeciwko wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na chwilę obecną, nie zapadło jeszcze ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Nie jest również wiadomo kiedy do tego dojdzie i czy nastąpi to jeszcze w tym roku.

Co więcej, decyzja dotycząca rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania nie może zostać podjęta w najbliższym czasie. Istnieje wiele problemów, które utrudniają jej realizację, np. brak funduszy w aktualnym budżecie na zakup nowych parkomatów. Planuje się zakup używanych urządzeń z Warszawy. Wprowadzenie zmian w strefie płatnego parkowania wiąże się również z dodatkowymi kosztami infrastrukturalnymi, takimi jak oznakowanie strefy.