Ratownicy wśród małopolskiej Policji dzięki współpracy z PSP

Poprzez kooperację Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Krakowie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, małopolski garnizon Policyjny zasiliło kolejne osoby o tytule ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas szkoleń z tej dziedziny, liczba policyjnych ratowników wzrosła.

Dnia 18 października bieżącego roku, 24 funkcjonariuszy przeszło przez państwowy egzamin, po udanym zdaniu którego uzyskali tytuł ratownika pierwszej pomocy. W trakcie kursu trwającego 66 godzin, profesjonaliści ci zwiększali umiejętności dotyczące udzielania wsparcia osobom znajdującym się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Wiedza teoretyczna, którą posiadali, musiała być sprawdzona podczas symulowanych zdarzeń.

W strukturach Polskiej Policji każdy funkcjonariusz posiada przeszkolenie w zakresie podstawowej pierwszej pomocy. Jednakże to nie koniec – w Małopolsce mamy grupę przekraczającą 900 osób, które mają uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone były przez medycznych ratowników z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Kursanci korzystali z bazy poligonowej Szkoły Aspirantów PSP, gdzie podczas pełnych realizmu symulacji musieli wykazać się zdobytymi wcześniej umiejętnościami. Dzięki temu szkolenia mogły być przeprowadzane na najwyższym poziomie. Współpraca z PSP jest wynikiem porozumienia zawartego 15 lipca 2020 roku pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a Komendantem Szkoły Aspirantów PSP.

Porozumienie skupia się na organizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikami są zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy Policji z różnych jednostek garnizonu małopolskiego. Projekt jest kontynuowany, z intencją objęcia jak największej liczby uczestników. Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne są realizowane poprzez lokalne doskonalenie zawodowe, natomiast egzaminy są zdawane przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP. Zarówno program, warunki i wymagania organizacyjne, w tym dotyczące końcowego egzaminu po 66-godzinnym kursie, są zgodne z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

Serdecznie gratulujemy nowo wykreowanym ratownikom z Policji i mamy nadzieję, że ich umiejętności będą potrzebne jak najrzadziej!