Strażnicy Miejscy pod lupą zapewniają bezpieczeństwo na krakowskich placach zabaw

Na placach zabaw w Krakowie zagościła Straż Miejska. Jej głównym zadaniem było przeprowadzenie kontroli mającej na celu sprawdzenie, czy urządzenia do zabawy są nienaruszone i bezpieczne dla najmłodszych użytkowników.

Inicjatywa pod nazwą „Bezpieczne place zabaw i piaskownice” została powołana do życia, aby zapewnić właściwe warunki na obszarach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci. Dodatkowym aspektem akcji jest skupienie uwagi na kwestii bezpieczeństwa maluchów korzystających z dostępnych na miejscu urządzeń do zabawy. W ramach kontroli, strażnicy miejski dokonują oceny technicznego stanu sprzętu do zabawy, sprawdzają czystość piaskownic oraz oceniają jakość ogrodzeń. Gdy wykryte zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, informacje o nich są przekazywane odpowiednim administratorom terenów, którzy następnie są zobowiązani do ich usunięcia w określonym terminie.

W trakcie przeprowadzonej akcji, funkcjonariusze poddali kontroli łącznie 406 miejsc zabaw. Wyniki przeprowadzonych działań napawają optymizmem, ponieważ odkryto jedynie 11 niewielkich nieprawidłowości. Niedociągnięcia te zostaną w najbliższym czasie usunięte przez odpowiedzialnych za miejsca zabaw zarządców.