Wiosenne czystki na krakowskich drogach: Straż Miejska likwiduje opuszczone wraki samochodowe

Wraz z nadejściem wiosny, Straż Miejska podjęła działania mające na celu poprawę estetyki i bezpieczeństwa na ulicach Krakowa. W ramach tej inicjatywy, strażnicy miejski podejmują działania służące eliminacji zniszczonych pojazdów porzuconych na miejskich parkingach.

Zasoby miejskie, w tym cenne miejsca parkingowe, są często blokowane przez wraki aut, które nie są już używane przez ich właścicieli. Idealnym rozwiązaniem byłoby wyrejestrowanie tych pojazdów i oddanie ich do recyklingu przez właścicieli. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, co powoduje konieczność interwencji Straży Miejskiej.

Według danych zgromadzonych przez Straż Miejską, liczba zdezelowanych samochodów usuwanych z miejskich ulic rośnie każdego roku. Statystyki pokazują, że w 2020 roku usunięto 1019 takich pojazdów, zaś rok później, w 2021 roku, usunięto już 1154 wraki. Do tej pory, w 2022 roku, liczba ta wynosi już 1310 usuniętych wraków.

Straż miejska podkreśla jednak, że wraki, które są zlokalizowane na drogach wewnętrznych, mogą być usunięte jedynie gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przykładowo, kiedy są wyposażone w wystające ostre elementy, lub mają rozbite szyby. W sytuacjach, w których strażnicy nie mają podstaw do usunięcia pojazdu, prowadzą rozmowy z jego właścicielami w celu znalezienia rozwiązania problemu.