Wzrost wartości sprzedaży alkoholu w Krakowie obserwowany w ostatnich latach

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa, dynamika sprzedaży alkoholu w metropolii przyspieszyła. Na podstawie zebranych danych wynika, że wartość transakcji związanych z handlem alkoholem systematycznie rośnie.

W 2023 roku, obrót napojami alkoholowymi w stolicy Małopolski osiągnął wartość 1 mld 804 mln 274 tys. 259 zł. To oznacza wzrost o 13,39% w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to wartość sprzedaży wynosiła 1 mld 591 mln 177 tys. 060 zł.

Co więcej, dochody Krakowa z tytułu opłat za udzielanie koncesji na handel alkoholem, które wpłynęły do budżetu miasta w styczniu 2024 roku, wyniosły już 16 666 442 zł. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej (13 862 768 zł), to widoczny wzrost.

Prognozy na cały rok 2024 są również optymistyczne. Planowane przychody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają osiągnąć około 32 mln zł.