Zakończenie prac budowlanych nad zbiornikami przeciwpowodziowymi w Krakowie

Właśnie zostały ukończone prace konstrukcyjne dotyczące suchych zbiorników Malinówka 1, Malinówka 2 oraz Serafa 2. Zostały one stworzone w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej na obszarze doliny rzeki Serafy w Krakowie, gdzie regularnie dochodziło do podtopień w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych.

Podczas briefingu na temat finalizacji budowy, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził swoje zdanie na ten temat. Podkreślił, że ta inwestycja jest niezwykle ważna dla zabezpieczenia przed powodziami tej części miasta. Dodatkowo zaznaczył, że jest to tylko jedno z wielu podobnych działań realizowanych ostatnio zarówno na prawym, jak i lewym brzegu Wisły poniżej stopnia Dąbie w Krakowie.

Adamczyk wspomniał również o tym, jak zbiorniki te, mimo iż były jeszcze w trakcie budowy dwa miesiące wcześniej, uchroniły mieszkańców okolicznych terenów przed skutkami wezbrania potoku Malinówka.

Podczas realizacji projektu wykonano urządzenia przelewowo upustowe, boczne zapory, a także czołową zaporę i misę zbiornika. Łączna pojemność trzech nowych zbiorników wraz ze zbiornikiem Bieżanów wynosi obecnie 336 tys. metrów sześciennych.

Te konstrukcje zostaną włączone do systemu pięciu zbiorników pracujących w kaskadzie, w tym dwóch na rzece Serafie (włączając już istniejący zbiornik Bieżanów) oraz trzech na potoku Malinówka. Pięć zbiorników będzie chroniło obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów.

Koszt realizacji tych trzech zbiorników to blisko 30 milionów złotych. Inwestycja ta odbyła się w ramach projektu mającego na celu ochronę przeciwpowodziową w dorzeczu Odry i Wisły. Do jej finansowania przyczyniły się międzynarodowe instytucje finansowe – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy oraz budżet państwa.