Zielona rewolucja w Krakowie? Radni proponują powołanie Miejskiego Ogrodnika

Podczas niedawnej konferencji prasowej, Grzegorz Stawowy i Dominik Jaśkowiec, radni Platformy Obywatelskiej z Krakowa, zaprezentowali innowacyjne rozwiązania mające na celu zwiększenie liczby terenów zielonych w mieście. Wśród propozycji znalazło się utworzenie nowej instytucji – Miejskiego Ogrodnika, który miałby za zadanie nadzorować procesy związane z wycinaniem drzew oraz prowadzić kontrole dotyczące nowych nasadzeń.

Konferencja odbyła się 21 września, a głównym celem przedstawionych inicjatyw było zapobieganie dalszemu „betonowaniu” miasta. Stworzenie funkcji Miejskiego Ogrodnika miałoby pomóc w realizacji tego celu, poprzez szereg specjalistycznych działań na rzecz ochrony zieleni miejskiej.

Dominik Jaśkowiec, radny i kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, podkreślił ważność odpowiedniego wyboru osoby na to stanowisko. Powinna ona posiadać zarówno kompetencje fachowe, jak i być wybierana przez Radę Miasta Krakowa. Taka procedura zapewniłaby jej niezależność. Zgodnie z propozycją radnych, proces wyboru Miejskiego Ogrodnika miałby przebiegać analogicznie do wyboru skarbnika jednostek samorządu terytorialnego, a więc pod nadzorem prezydenta miasta, ale z ostatecznym wyborem dokonywanym przez Radę Miasta.

Radni z Platformy Obywatelskiej w swoich planach uwzględnili również przemianę terenów przyszkolnych. Propozycja zakłada ich zazielenienie i zachowanie jako miejsc retencji wody, co dodatkowo wpłynęłoby na poprawę mikroklimatu w mieście.