Zmiana szefa Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Generał brygady Marcin Żal, były dowódca Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR), przekazał swoje obowiązki nowemu zarządcy. Podpułkownik Zbigniew Pustułka, dotychczas pełniący rolę zastępcy, teraz obejmie stanowisko szefa OZ w Krakowie CWCR.

15 sierpnia złożyliśmy hołd tym, którzy nieustraszonymi obrońcami naszych granic stali się symbolem dumy narodowej. Wysławialiśmy Wojsko Polskie, wyrażając naszą dumę z polskiego munduru oraz społecznej służby świadczonej na rzecz Polski i jej obywateli. Codziennie jesteśmy za to wdzięczni. Chciałbym podziękować za Państwa niezłomną służbę oraz za zaangażowanie wszystkich służb mundurowych, dzięki którym Wojsko Polskie jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – przekazał II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Wicewojewoda Małodziński wyraził swoją wdzięczność generałowi brygady Marcinowi Żalowi, dotychczasowemu dowódcy OZ w Krakowie CWCR, a także złożył gratulacje jego następcy.

– Na pewno żegnanie się Panu Generałowi z Jednostką musiało być trudne, szczególnie zważywszy na wiele pięknych chwil spędzonych tam przez Pana i wiele podejmowanych wyzwań. Składam podziękowania za profesjonalizm, lojalność do etosu polskiego żołnierza i skuteczną realizację celów. Jestem ogromnie wdzięczny za Pańskie pełne zaangażowanie, sumienne wykonanie powierzonych zadań i wkład w rozwój Jednostki. Pragnę również pogratulować nominacji na stopień Generała Brygady Wojska Polskiego, co jest ukoronowaniem i uznaniem dobrze wykonywanej służby w polskiej armii. Moje gratulacje kieruję również do nowego dowódcy OZ w Krakowie CWCR, podpułkownika Zbigniewa Pustułki. Życzę mu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Oczekuję również na owocną współpracę – mówi wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.