Zmiany w kursowaniu pojazdów i organizacji ruchu pieszego na ulicy Kocmyrzowskiej związane z rozbudową sieci ciepłowniczej

Od 15 stycznia, tym razem od godziny 13.00, wprowadzamy kolejne korekty w układzie ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania ulic Kocmyrzowskiej, Poległych w Krzesławicach i Darwina. To konieczna modyfikacja wynikająca z postępujących prac przy rozbudowie sieci ciepłowniczej – podaje Gülermak, firma odpowiedzialna za projekt modernizacji ulicy Kocmyrzowskiej.

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim miejsca położonego na północ od wspomnianego skrzyżowania. W tym miejscu, na odcinku około 60 metrów, ruch samochodowy zostanie przekierowany na tymczasową nawierzchnię. Co za tym idzie, tor jazdy będzie lekko skierowany w kierunku wschodnim. Pomimo tych zmian, zachowany zostanie dwukierunkowy układ ruchu oraz standardowa szerokość jezdni wynosząca 3,25 m. Warto jednak zauważyć, że maksymalna dozwolona prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h.

Dodatkowo planowane są zmiany, które wpłyną na komfort pieszych. Chodnik znajdujący się po stronie osiedla Na Wzgórzach wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej na tym odcinku zostanie tymczasowo zamknięty. Przechodnie będą zmuszeni skorzystać z chodnika na przeciwległej stronie ulicy.

Obecna modyfikacja organizacji ruchu ma być utrzymana przez około sześć tygodni.