Zmniejszanie odległości między Krakowem a stolicą dzięki rozbudowie trasy S7

Zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i Krakowa, będą mogli cieszyć się skróceniem podróży między tymi dwoma miastami dzięki pracom nad rozbudową drogi ekspresowej S7. Według informacji udzielonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), konstrukcja kolejnego odcinka tej trasy jest na zaawansowanym etapie.

Droga ekspresowa S7, układająca się od północy do południa Polski, jest obecnie przerywana jedynie w kilku miejscach. Najintensywniejsze prace prowadzone są w pobliżu Warszawy i Krakowa. Niemniej jednak, już teraz podróżując do Krakowa, jesteśmy w stanie pojechać tą trasą bez przerywania od stolicy Polski aż do granicy województw Świętokrzyskiego i Małopolskiego.

Obecne plany zakładają, że ta sytuacja zmieni się poprzez rozbudowę trasy na odcinku pomiędzy Moczydłem a węzłem drogowym Miechów. Ten nowy fragment sieci drogowej, o długości 18,7 km, będzie stanowił bezpośrednie połączenie z aktualnie używaną sekcją drogi S7 w województwie świętokrzyskim. Po ukończeniu tego odcinka trasy, całkowita długość nienaruszonej drogi ekspresowej na północ od Krakowa wzrośnie ponad dwukrotnie – do 31,8 km.

Po zakończeniu prac nad tym odcinkiem trasy S7, pozostaną jeszcze do wykonania odcinki o łącznej długości 23,6 km w tej części regionu. Te odcinki obejmują 5,3 km między węzłami Miechów i Szczepanowice oraz 18,3 km od Widomej do Nowej Huty w Krakowie. Pierwszy fragment ma zostać oddany do użytku według planu w sierpniu 2024 r., natomiast drugi ma zostać otwarty w listopadzie 2024 r.

Nowa część trasy S7 została zaprojektowana tak, aby przebiegała na wschód od istniejącej DK7, prowadząc przez malownicze tereny rolnicze Wyżyny Miechowskiej. Aby pokonać różnice wysokości terenu, droga musiała być poprowadzona zarówno przez wykopy, jak i nasypy. W miejscowości Małoszów powstał także imponujący wiadukt o długości 400 metrów i wysokości dochodzącej do 20 metrów w najwyższym punkcie, przechodzący m.in. nad rzeką Nidzicą.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1051 mln złotych, z czego same prace budowlane kosztowały 860 mln złotych. Realizacja projektu była wspierana finansowo przez Unię Europejską, która przyznała niemalże 498 mln złotych dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest na dzień 19 września 2023 roku.