11. edycja budżetu obywatelskiego w Krakowie: zgłoszono ponad 1000 projektów

Promując aktywne udział mieszkańców w decydowaniu o wydatkach miejskich, 11. edycja budżetu obywatelskiego w Krakowie przyciągnęła uwagę obywateli. W wyniku tego zainteresowania, zgromadzono aż 1100 propozycji projektów, które mają szansę na realizację za środki publiczne. Z tego puli, 872 propozycje dotyczą planów na unowocześnienie i rozwój poszczególnych dzielnic miasta, pozostałe 228 to pomysły na projekty ogólnomiejskie. Budżet przewidziany na realizację tych inicjatyw wynosi łącznie 46 mln zł. Z tej sumy, na projekty skoncentrowane na konkretnych dzielnicach przeznaczono 36,8 mln zł, natomiast pozostałe 9,2 mln zł zostanie przeznaczone na pomysły o charakterze ogólnomiejskim.

By zapewnić prawidłową realizację procedur, wnioskodawcy muszą dostarczyć listę poparcia dla swojego projektu w ciągu 10 dni od jego złożenia. Projekt dzielnicowy musi być poparty przez co najmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy, podobnie jak w przypadku projektów ogólnomiejskich, gdzie wymaganych jest 15 podpisów mieszkańców Krakowa.

Wnioskodawcy mają możliwość przesłania listy poparcia za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30–703 Kraków. Alternatywnie, mogą oni dostarczyć dokumenty bezpośrednio do dzienników podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

Każdy z wniosków będzie poddany szczegółowej weryfikacji formalno-merytorycznej, która ma zakończyć się do 14 czerwca. Lista projektów, które przejdą przez ten proces i zostaną zakwalifikowane do głosowania, zostanie opublikowana najpóźniej do 16 lipca. Głosowanie będzie trwało od 13 do 26 września, a jego wyniki zadecydują o realizacji zgłoszonych projektów.