72 godziny więzienia za jeżdżenie na gapę w Krakowie. Mariusz B. poszukiwany przez policję.

Za wykorzystanie publicznego środka transportu bez uiszczania opłaty, Mariusz B., mieszkaniec Krakowa, otrzymał karę 72 godzin (trzy dni) aresztu zastępczego. Sąd Rejonowy Krakowa – Śródmieścia wydał list gończy wobec mężczyzny. Poszukiwania dotyczą wykroczenia określonego jako szalbierstwo w art. 121 §1 kodeksu wykroczeń. Mariusz B. ma jednak możliwość uniknięcia kary, dokonując zapłaty grzywny.

Szalbierstwo, zgodnie z wymienionym artykułem Kodeksu Wykroczeń, oznacza korzystanie z przejazdu koleją lub innym środkiem transportu bez zamiaru uiszczenia należnej opłaty. Szczególnie istotne jest to, że mowa tutaj o sytuacji, gdy dana osoba popełnia ten czyn trzykrotnie w ciągu roku, pomimo wcześniejszego dwukrotnego nałożenia na nią sankcji finansowej. To oznacza, że pierwsze dwa incydenty nie są traktowane jako wykroczenie, a sankcje finansowe są ustalane przez danego przewoźnika.

Informacje na temat wydanego listu gończego za 57-letniego mieszkańca Krakowa można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiej Policji.

Od stycznia 2023 roku obowiązuje nowelizacja niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego, dotycząca między innymi wydawania listów gończych za osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności. Sądy mogą teraz emitować listy gończe z powodu ukrywania się sprawcy, bez względu na to, czy jest on poszukiwany za przestępstwo czy wykroczenie.

Wielomilionowa liczba mandatów jest corocznie wypisywana przez policjantów i strażników miejscowych. Niedocenianie ich wartości może mieć poważne konsekwencje. Jeżeli mandat nie zostanie uregulowany, sprawca wykroczenia może zostać osadzony w więzieniu. Co więcej, niepłacenie mandatu zwykle kończy się zapomnieniem o nim, ale jednocześnie uruchamia procesy biurokratyczne, które mogą prowadzić do zajęcia zwrotu podatku, angażowania komornika lub nawet interwencji sądu.

Jednakże, jeśli odmówisz przyjęcia mandatu karnego, policja kieruje wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Sąd podejmuje decyzję, czy dana osoba jest winna czynu czy nie. W razie stwierdzenia winy w sprawach mniejszej wagi, orzeka się grzywnę, a jednocześnie na wypadek niezapłacenia wyznacza się areszt zastępczy, liczony jako jeden dzień aresztu za kwotę od 50 zł do 1.500 zł grzywny. Maksymalny okres trwania aresztu w tej samej sprawie nie może przekroczyć 6 miesięcy. Wyrok ten jest przesyłany do skazanego, zawierając informacje o wysokości grzywny, numerze konta bankowego i terminie zapłaty po uprawomocnieniu się wyroku.