Beti, kondorzyca z krakowskiego zoo, rozpoczyna nowe życie w Chile

Zoo w Krakowie pożegnało jedną ze swoich mieszkanek – kondorzycę Beti, która udała się w długą podróż do Chile. Pierwszy etap jej podróży odbył się samolotem. Po dotarciu na miejsce, została przetransportowana do specjalnej wolierze, w której spędzi następne 21 dni poddawana kwarantannie. Następnie Beti zostanie przeniesiona do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, gdzie dołączy do grupy dorosłych i młodych kondorów. Według informacji od przedstawicieli zoo w Krakowie, Beti jest w dobrym stanie zdrowia, a jej pióra prezentują się doskonale.

Beti szybko zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i zaczęła swobodnie poruszać po wolierze. Od teraz jej kontakt z ludźmi będzie ograniczony do minimum. Wszystkie ptaki ze stada, do którego dołączy, są nieufne wobec człowieka. Decyzję o możliwości uwolnienia Beti na wolność podejmie się po kilku miesiącach obserwacji.

Kondor wielki jest największym ptakiem na świecie – jego skrzydła mogą osiągnąć rozpiętość do trzech metrów. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, według klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jest wymieniony w I załączniku Konwencji Waszyngtońskiej. Kondory wielkie zamieszkują obszar od Wenezueli po przylądek Horn. Liczebność dziko żyjących osobników maleje i obecnie ocenia się ją na około 6,7 tysiąca sztuk. W ogrodach zoologicznych na całym świecie żyje blisko 230 osobników tego gatunku. Bioandia, ośrodek w Argentynie, informuje o sukcesie reintrodukcji 16 kondorów w ciągu ostatnich trzech lat – spośród nich 13 nadal przebywa na wolności.

Zoo w Krakowie ma długą tradycję hodowli kondora wielkiego. Pierwszym przedstawicielem tego gatunku był Carlos, który przybył do Krakowa bezpośrednio z Argentyny w 1979 roku. W późniejszych latach dołączyła do niego samica. Od tamtej pory, krakowski ogród zoologiczny odchował dziesięć piskląt tego majestatycznego gatunku.