Blisko 16,5 tysiąca wniosków do planu ogólnego Krakowa złożonych przez mieszkańców do 28 czerwca

Do końca czerwca, Urząd Miasta Krakowa otrzymał w trybie elektronicznym i tradycyjnym blisko 16,5 tysiąca wniosków dotyczących planu ogólnego. To znaczące zainteresowanie mieszkańców tworzeniem planu miasta pokazuje ich chęć wpływania na przyszły obraz Krakowa.

Niemniej jednak, faktyczna liczba wniosków może okazać się większa, ponieważ nie wszystkie z nich były możliwe do odnotowania elektronicznie przed 30 czerwcem. W ostatni weekend czerwca, poprzez komunikację online trafiło do Urzędu Miasta około 1 500 maili z wnioskami, ale wielkość ta nie odzwierciedla faktycznej liczby wniosków, gdyż jeden mail mógł zawierać wiele z nich.

Ponadto, niektóre wnioski nie przeszły jeszcze procesu rejestracji w systemie zarządzania dokumentami Urzędu Miasta Krakowa. Zauważono, że pod koniec czerwca nastąpiło wzrost składanych wniosków w różnych placówkach urzędu. Szacuje się, że tylko w ostatnim tygodniu czerwca do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęło około 3 tysiące wniosków. Wszystko to sprawia, że całkowita liczba wniosków wynosi około 16,5 tysiąca.

Na tyle duże było zainteresowanie mieszkańców, że w ostatnim dniu składania uwag skrzynka mailowa Urzędu Miasta została przepełniona. Po ponad godzinie udało się przywrócić jej funkcjonalność. Z tego powodu uruchomione zostały dodatkowe adresy e-mail do kontaktu.

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, podczas briefingu zapewnił, że jeśli ktoś spotkał się z problemem złożenia wniosku drogą mailową i nie otrzymał informacji o możliwości korzystania z alternatywnego adresu, to po wysłaniu potwierdzenia, jego wniosek zostanie przyjęty. Miszalski zauważył również, że duża liczba wniosków może świadczyć o niezadowoleniu mieszkańców z obecnego stanu miejskiego studium, ale jednocześnie pokazuje ich zaangażowanie w działania informacyjne.

Zastępca prezydenta miasta Krakowa Stanisław Mazur dodał, że rezultaty te pokazują, jak ważna dla krakowian jest przestrzeń miejska. Obecnie trwa proces wprowadzania wniosków. Planowane jest stworzenie raportu we wrześniu, w którym każda uwaga zostanie rozpatrzona i oceniona pod kątem jej wprowadzenia do planu ogólnego. Potrzebujemy tych uwag, aby stworzyć nowe zasady „gry” o miasto i przestrzeń, zauważył Mazur.

Zespół opracowujący dokument planu ogólnego do tej pory zarejestrował około 8,5 tysiąca wniosków. Najczęściej dotyczą one strefy SJ (strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną) lub wskazania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – stanowią one około 40% wniosków (ok. 2 800). Kolejne dotyczą terenów zieleni oraz rodzinnych ogrodów działkowych – stanowią około 32% (ok. 2 200) oraz terenów wielorodzinnych – stanowią około 7% (ok. 500). Pozostałe wnioski dotyczą przeznaczenia poszczególnych obszarów miasta pod tereny parkingów z zielenią, tereny usługowe, usług z zielenią czy tereny komunikacyjne.

Większość wniosków została złożona przez osoby prywatne – 8 150 zarejestrowanych wniosków, które dotyczyły ich własnych nieruchomości. Wnioski składały także różne instytucje, organizacje, firmy czy rady dzielnic.