Bracia z Nowej Huty skazani na karę pozbawienia wolności za kradzieże w sklepach monopolowych

Zatrzymani bracia przyznali się do przestępstwa. Łączna wartość strat wynikających z kradzieży wyniosła prawie 1700 złotych, podczas gdy koszt uszkodzonego wyposażenia sklepu szacowany był na 1500 złotych. W toku dochodzenia policja odkryła, że starszy brat dodatkowo jest odpowiedzialny za kradzież 136 paczek papierosów różnych marek w innym sklepie. Sprawiło to straty w wysokości około 3 tysięcy złotych.

Zarówno młodszy jak i starszy brat stali przed zarzutami kradzieży, a starszy dodatkowo usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Zarówno za kradzież, jak i zniszczenie mienia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.