CBA zatrzymali na terenie Krakowa polityka z województwa Świętokrzyskiego

We wtorek prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław G. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z krakowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymania dokonano w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych związanych z pełnieniem funkcji publicznych. Miejsce pracy zatrzymanego, miejsce zamieszkania, Urząd Miasta oraz inne miejsca na terenie województwa świętokrzyskiego zostały przeszukane przez funkcjonariuszy, którzy zebrali również dokumenty i nośniki danych mogące potencjalnie posłużyć jako dowody – podaje dr Robert Sosik z zespołu prasowego CBA.

Jarosław G. zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zostanie poinformowany o stawianych mu zarzutach. Prokurator po zakończeniu czynności z podejrzanym zdecyduje o środkach zapobiegawczych, takich jak tymczasowy areszt, poręczenie majątkowe czy dozór policyjny. Sprawa jest nadal rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania – podaje CBA. Osoby, które brały udział w działaniach korupcyjnych i wręczały korzyści majątkowe funkcjonariuszom publicznym, mogą skorzystać z klauzuli niekaralności określonej w art. 229 § 6 Kodeksu karnego.