Zabytkowy dworek w Krakowie otrzyma modernizację

Park Dwór Czeczów położony w Starym Bieżanowie ma przejść rewitalizację, choć wciąż daleko mu do poprzedniego stanu. Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje obecnie nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na pierwszy etap budowy, jednak inwestycja nie ma pełnego finansowania w Budżecie Miasta Krakowa ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prace budowlane będą prowadzone etapami, więc w ich trakcie park nie zostanie całkowicie zamknięty.

Przez ostatnie lata w parku znajdującym się przy Dworze Czecza nie były prowadzone żadne prace renowacyjne. Jest jednak wielce prawdopodobne, że jeszcze w tym roku rozpocznie się wstępna faza projektu odmładzania parku. Projekt zakłada budowę i przebudowę ścieżek parkowych, naprawę i wykonanie schodów terenowych, budowę i remont ogrodzenia parkowego wraz z bramami, montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe, ścieżki przyrodnicze, plac zabaw. Informacji udzielił Kamil Popiela, związany z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.