Dodatkowe wsparcie finansowe ministerstwa dla krakowskich organizacji kulturowych i festiwali

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało nowe dopłaty do różnych inicjatyw kulturalnych pochodzących z Krakowa. Tym razem beneficjentami będą instytucje kultury oraz organizatorzy wydarzeń takich jak Opera Rara, Misteria Paschalia czy Sacrum Profanum, które otrzymają znaczące wsparcie finansowe.

Capella Cracoviensis, czyli miejska instytucja odpowiedzialna za organizację Festiwalu Opera Rara, będzie mogła liczyć na dofinansowanie dla trzech najbliższych edycji. W 2024 roku wsparcie wyniesie 467 500 zł, w 2025 – 477 500 zł, a edycja planowana na rok 2026 otrzyma nawet 750 000 zł. Ta sama instytucja otrzyma również dodatkowe środki na realizację Festiwalu 6 Tygodni (86 000 zł) oraz na promowanie polskiej kultury za granicą poprzez projekty Opera Rara Wilno Praga (123 000 zł) i 2. Polnische Musikwochen (94 000 zł).

Wsparcie ministerstwa otrzyma również Krakowskie Biuro Festiwalowe, które na tegoroczny Festiwal Misteria Paschalia otrzymało 205 500 zł, a na festiwal Sacrum Profanum w 2024 roku – 150 000 zł.

Swoje projekty realizować będą mogli także Teatr Łaźnia Nowa, który otrzymał 673 000 zł na organizację festiwali Boska Komedia i Mała Boska Komedia oraz projekt Odyseja Nowohucka. Teatr Ludowy z kolei otrzymał 491 000 zł na różne produkcje w ramach projektu „Play On”.

Wsparcie finansowe otrzymała też Biblioteka Kraków, która na zakup nowości wydawniczych otrzymała 200 000 zł. Instytut Kultury Willa Decjusza w ramach realizacji projektu „Triangle for Ukrainian Artists” otrzymał ponad 125 tys. zł. Pozostałe dotacje trafią do Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida (ponad 57 tys. zł) oraz orkiestry Sinfonietta Cracovia (63 tys. zł).

Ministerstwo przyznało również wsparcie dla innych krakowskich projektów, takich jak Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, Festiwal 4 Tradycji, Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2024, Seifert Night, XIX Krakowska Jesień Jazzowa, Festiwal „Muzyka u Wnuka” czy Festiwal Audio Art.

Jest to kolejna tura dofinansowania dla krakowskich inicjatyw kulturalnych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniejsze wsparcie finansowe, wynoszące ponad 76 mln zł, zostało przyznane na modernizację i rozbudowę Muzeum Nowej Huty, jak również na realizację wystawy w ramach programu „Fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko” (FEnIKS). Dodatkowo, pod koniec lutego informacje o uzyskaniu dofinansowania z programu „Infrastruktura kultury” przekazano instytucjom takim jak teatry Bagatela, Groteska, STU, Łaźnia Nowa oraz muzeum MOCAK.