Otwarcie fragmentu ulicy Zwierzynieckiej w kierunku alei Krasińskiego już niebawem

Przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej, położonych w dzielnicach Stare Miasto (I) oraz Zwierzyniec (VII), toczy się pełną parą. Aktualnie prowadzone są prace przy układaniu torowiska i konstrukcji jezdni w rejonie ulicy Powiśle. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjać, ruch pojazdów w kierunku Alei Krasińskiego zostanie wprowadzony już od 18 marca, czyli najbliższego poniedziałku.

W przypadku ulicy Zwierzynieckiej wszystkie elementy infrastruktury podziemnej zostały już przebudowane. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy budynkiem filharmonii a ulicą Małą. W nadchodzącym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac nad konstrukcją torowiska oraz jezdni.

Na drugim końcu miasta, w rejonie ulicy Powiśle, trwa układanie torowiska i budowa jezdni. Planowane prace bitumiczne mają ruszyć już w najbliższy czwartek, 14 marca, pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych. Przewiduje się, że od 18 marca, poniedziałku, zostanie dopuszczony ruch na fragmencie ulicy Zwierzynieckiej. Ruch jednokierunkowy będzie możliwy od ulicy Powiśle w stronę alei Krasińskiego.

Na ulicy Kościuszki trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej na całej jej długości. Od mostu do ulicy Flisackiej trwają prace przy układaniu torowiska i budowie jezdni. Planowane zmiany w rejonie skrzyżowania ulic Senatorskiej i Kościuszki mają nastąpić już w poniedziałek, 18 marca. To właśnie tego dnia autobusy komunikacji miejskiej będą miały możliwość manewru zawracania.

Projekt „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” został dofinansowany ze środków unijnych. Są to fundusze pochodzące z działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, które stanowią część Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.