Finansowy zastrzyk dla Muzeum Nowej Huty – ponad 76 mln złotych z programu FEnIKS

Miejsce, które przypomina o historii krakowskiej dzielnicy Nowej Huty, to oddział Muzeum Krakowa mieści się w kinoteatrze Światowid. Istnieje ono od 2019 roku. Jego utworzenie było możliwe dzięki wpisowi Nowej Huty do rejestru Pomników Historii, co otworzyło drzwi do ubiegania się o fundusze z europejskiego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Te fundusze były niezbędne do modernizacji i rozbudowy przestrzeni muzealnej oraz do organizacji wystaw. Dnia 6 marca, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oficjalnie ogłosiło przyznanie dotacji na kwotę przekraczającą 76 miliony złotych.

W dawnej siedzibie kina Światowid na osiedlu Centrum E1, znajduje się Muzeum Nowej Huty. Powstało ono w 2019 roku poprzez połączenie dwóch instytucji – Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które prowadziło dział na osiedlu Słonecznym 16 pod nazwą „Dzieje Nowej Huty” oraz Muzeum PRL-u. Stworzenie tej jednolitej instytucji kultury było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, które poświęciły swój czas na badanie, dokumentowanie i opisywanie historii tej dzielnicy. Muzeum mieści się obecnie w budynku, który wymaga gruntownego remontu.

Od 2020 roku, Nowa Huta jest pod ochroną dzięki uchwałom o stworzeniu Parku Kulturowego na terenie tej dzielnicy. W 2023 roku, kompleks architektoniczny i urbanistyczny Nowej Huty został wpisany na listę Pomników Historii przez prezydenta kraju, co otworzyło możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe skierowane na ochronę i zachowanie unikalnych wartości tego miejsca.

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla Muzeum Nowej Huty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu FEnIKS padała dnia 6 marca. Program ten służy rozwojowi kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Daje możliwość uzyskania wsparcia w dziedzinach takich jak kultura i ochrona zdrowia oraz umożliwia dofinansowanie kluczowych projektów związanych ze środowiskiem, energią i transportem.

Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, podkreśla, że możliwość ubiegania się o dofinansowanie była możliwa dzięki wpisowi Nowej Huty na listę Pomników Historii oraz ustanowieniu Parku Kulturowego na jej terenie. Zdaniem Majchrowskiego, przyznane środki umożliwią przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, takich jak modernizacja i rozbudowa dawnego kina Światowid oraz realizacja wystaw. Prezydent zauważa również, że budynek muzeum wymaga gruntownego remontu.