Koniec edukacji podstawowej: ósmoklasiści w Polsce stają przed najważniejszym egzaminem swojego dotychczasowego życia

W nadchodzących dniach, dokładnie 14, 15 i 16 maja, uczniowie klas ósmych na terenie całego kraju przystąpią do pisemnych testów kończących etap edukacji podstawowej. W Krakowie, w aż 169 placówkach, do sprawdzenia swojej wiedzy przystąpi blisko 5382 młodych ludzi. Informacje na temat wyników pojawią się 3 lipca.

Odbicie egzaminu ósmoklasisty to obowiązek każdego ucznia, który pragnie uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Jednakże nie istnieje określona minimalna ilość punktów, jaką należy zdobyć, aby go zaliczyć. Nie ma więc takiej opcji, żeby go nie zdać. Ważnym aspektem jest natomiast to, że wyniki egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty to przede wszystkim sprawdzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych z trzech dziedzin: języka polskiego (czas trwania egzaminu to 120 minut), matematyki (100 minut) oraz języka obcego (90 minut). Testy z tych przedmiotów są przeprowadzane zawsze w tej samej kolejności. Każdy z nich rozpoczyna się o godzinie 9.00 i ma formę pisemną, obejmującą pytania otwarte oraz zamknięte. Kandydat ma możliwość wyboru języka obcego nowożytnego spośród takich jak: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Wybór ten jest jednak ograniczony do języków, które uczeń poznawał podczas lekcji w szkole.

W przypadku uczniów, którzy nie mogą zdawać egzaminu ósmoklasisty w maju z powodów zdrowotnych lub losowych, istnieje opcja przystąpienia do niego w terminie dodatkowym. W tym roku wyznaczono na to dni 10, 11 i 12 czerwca.

Uczniom, którzy mają prawo do dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu, czas trwania testu może ulec wydłużeniu: dla języka polskiego do 180 minut, matematyki – 150 minut oraz języka obcego – 135 minut. Czas przeznaczony na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu (5 minut – język polski; 10 minut – matematyka i język obcy nowożytny).

Na egzamin można zabrać jedynie przybory do pisania, takie jak pióro czy długopis z czarnym tuszem lub atramentem. Podczas testu z matematyki uczniowie mogą korzystać również z linijki. W sali egzaminacyjnej zabronione jest korzystanie z kalkulatorów, słowników czy urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki egzaminu są niepodważalne i nie ma możliwości zakwestionowania ich przed sądem. Tegoroczni ósmoklasiści dowiedzą się o swoich wynikach 3 lipca, kiedy to otrzymają również zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.