Kopiec Kościuszki – symbol jedności i pamięci historycznej

Rok 1823, dokładnie 25 października, oznaczał końcowy etap budowy Kopca Kościuszki. Symbol patriotyzmu, będący jednym z pierwszych pomników z czasów zaborów, stał się miejscem, które jednoczyło Polaków niezależnie od braku własnego państwa. W stulecia później, okoliczności powstania i uroczystości z nim związane były wzorem dla innych obchodów o charakterze patriotycznym.

Łata upływu lat, wpływ różnych czynników atmosferycznych spowodował, że kopiec narażony był na osuwisko. Przez lata był poddawany procesom odnawiania, w tym również po powodziach w roku 1997. Całość remontu osiągnęła wartość 14,7 milionów złotych. Fundusze na ten cel zgromadził specjalnie utworzony Komitet Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki.

Przez dwa wieki zarządza nim Komitet Kopca Kościuszki, który początkowo funkcjonował jako komitet budowy. Dzięki zaangażowaniu jego prezesa, Mieczysława Rokosza, na terenie kopca powstało Muzeum Kościuszkowskie. Oferta muzeum obejmuje multimedialną i interaktywną wystawę stałą „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny”, trasę edukacyjną oraz ogrody kościuszkowskie. W roku 2017, kopiec wraz z fortem i kaplicą św. Bronisławy został uznany za Pomnik Historii, co jest tytułem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla miejsc o szczególnej wartości historycznej.