Kraków w perspektywie dwóch dekad: transformacja miasta pod rządami prezydenta Jacka Majchrowskiego

Kraków, rozpoznawalne metropolia na mapie Polski, obecnie to miejsce, które z dumą prezentuje swój zrównoważony rozwój. Miasto emanuje innowacyjnością, wyznacza trendy i może pochwalić się nowoczesną infrastrukturą. Jest przyjazne i stale poprawia swój komfort dla wszystkich grup społecznych, które je zamieszkują czy odwiedzają. Ta imponująca transformacja nie jest jednak efektem przypadku, lecz ciężkiej pracy, konsekwentnych działań i sprytnych decyzji podejmowanych w odpowiedzi na różne kryzysy i nowe wyzwania.

Za sprawą tej publikacji chcemy przybliżyć najważniejsze zmiany, jakie miały miejsce w Krakowie od 2002 roku. To wtedy mieszkańcy miasta po raz pierwszy samodzielnie wybierali swojego prezydenta w wyborach samorządowych. Społeczność krakowska zaufała profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, oddając mu ster rządów miasta. Od tego czasu co cztery lata regularnie potwierdzali tę decyzję, co sprawiło, że Jacek Majchrowski stał się najdłużej urzędującym prezydentem Krakowa, bijąc rekord Juliusza Lea, który był na stanowisku przez 14,5 roku.

Jacek Majchrowski, przypomina jak wyglądała sytuacja miasta przed jego kadencją. Kraków za czasów prezydenta Józefa Lassoty nie miał długów, ale jednocześnie nie miał również źródeł finansowania, co oznaczało brak funduszy na jakiekolwiek inwestycje. Sytuacja zaczęła się zmieniać za czasów prezydenta Andrzeja Gołasia, kiedy to Kraków zyskał dostęp do funduszy przedakcesyjnych. Później dołączyły do nich środki unijne, co otworzyło zupełnie nowe możliwości dla miasta. Dziś, po dwóch dekadach od tych wydarzeń, krakowski krajobraz zmienił się diametralnie. Każdy zakątek miasta został ulepszony poprzez inwestycje w infrastrukturę na różną skalę.

W momencie ubiegania się o urząd prezydenta po raz pierwszy, Jacek Majchrowski obiecywał stworzyć Kraków inteligentnie zarządzany, atrakcyjny dla inwestorów, walczący z bezrobociem i wspierający przedsiębiorczość. Zapowiadał dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i ich potrzeby mieszkaniowe, chciał uczynić z Krakowa centrum kultury i nauki. Jak sam przyznaje, były deficyty we wszystkich tych aspektach, które zawsze można doszukać się. Przywołuje sytuację związaną ze stanem środowiska 21 lat temu, gdy jakość powietrza w Krakowie była tragiczna, brakowało kanalizacji i wodociągów. Dziś, jak zapewnia Majchrowski, miasto wygląda zupełnie inaczej.

W kolejnych częściach tej publikacji pokażemy, jak przez ponad dwie dekady zmieniały się priorytety zarządzania miastem. Na początku nadrzędnym celem było nadrobienie cywilizacyjnych zaległości, potem przyszła era dużych inwestycji infrastrukturalnych, które wyniosły Kraków do rangi metropolii. Obecnie na pierwszym planie stoją zadania związane z poprawą jakości życia mieszkańców. Przybliżymy najważniejsze osiągnięcia w dziedzinach takich jak: infrastruktura drogowa, ład przestrzenny, jakość powietrza, dostępność terenów zielonych czy oferta edukacyjna, kulturalna i sportowo-rekreacyjna. Nie ominie nas też odpowiedź na najczęściej pojawiające się zarzuty wobec prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz wyjaśnienie, na co samorząd nie ma wpływu lub dlaczego pewne rzeczy są niemożliwe (lub bardzo trudne) do wykonania.