Kraków zyskał dofinansowanie na rozwój odnawialnych źródeł energii

Projekt dotyczący rozwoju odnawialnych źródeł energii w Krakowie uzyskał wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dofinansowanie, które wynosi 430,6 tysiąca złotych, pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu przede wszystkim promowanie instalacji fotowoltaicznych na dużą skalę.

Pilotażowy projekt wprowadzany w Krakowie ma na celu analizę możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, szczególnie w kontekście dzielenia się energia pochodzącą z miejskich farm fotowoltaicznych. Jak mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, jeśli pilotażowy projekt okaże się sukcesem, miasto będzie starać się o większe środki finansowe na szeroko zakrojone działania w tym zakresie.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie dwóch koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii. Te koncepcje mają umożliwić wprowadzenie i rozwijanie społeczności energetycznych w Krakowie, które będą działać na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Pierwsza z koncepcji zakłada, że miasto będzie wspierać prosumenckie inicjatywy, czyli zbiorowe, indywidualne i lokatorskie. Ten model jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a jego realizacja zakłada udział samorządu na etapie przedinwestycyjnym.

Drugim podejściem jest model oparty na zasobach gminnych, którego celem jest promowanie budowy większych elektrowni fotowoltaicznych. Te instalacje mogą powstać na terenach poprzemysłowych, które w najbliższym czasie nie będą wykorzystywane w inne sposób. W ramach tego modelu miasto może zyskać narzędzie do walki z ubóstwem energetycznym, a członkami społeczności energetycznej mogłyby stać się Domy Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy zagrożeni ubóstwem energetycznym.