Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej związane z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic od 16 kwietnia

Począwszy od dnia dzisiejszego, a więc 16 kwietnia, nastąpiły pewne modyfikacje w użytkowaniu przestrzeni miejskiej, które są bezpośrednio powiązane z realizacją projektu budowy nowego odcinka linii tramwajowej prowadzącej do Mistrzejowic. Najbardziej znaczącą zmianą jest wyłączenie z użytku parkingu przeznaczonego dla samochodów.

Planowane jest rozpoczęcie prac remontowych dotyczących ciepłociągu położonego przy ulicy Meissnera w najbliższy wtorek. W konsekwencji tych działań parking znajdujący się wzdłuż budynków o numerach 4 i 6 zostanie czasowo zamknięty. Rekonstrukcja sieci podziemnej ciepłociągu to proces bardzo skomplikowany, wymagający szczegółowego zaplanowania oraz koordynacji poszczególnych etapów prac.

Po zakończeniu każdego z etapów, następuje montaż nowych części sieci, a potem demontaż starych elementów. Sieci podziemne usytuowane są głównie pod chodnikami, parkingami, ścieżkami rowerowymi oraz w pasach zieleni. Dzięki temu, możliwy jest łatwy dostęp do instalacji podczas napraw czy prac konserwacyjnych. W przypadku naprawy, nie ma konieczności naruszania nawierzchni drogowej, co minimalizuje wpływ prac na ruch drogowy.

Co dokładnie oznaczają te zmiany dla mieszkańców? W związku z prowadzonymi pracami, parking przy ulicy Meissnera 4 i 6 będzie stopniowo zamykany, w miarę postępu prac. Teren, który jako pierwszy zostanie objęty pracami, został oznaczony na dołączonej do informacji grafice.

Dla komfortu mieszkańców, wyznaczone zostały tereny zastępcze przeznaczone do parkowania – są to tereny przy Castoramie (od strony ulicy Młyńskiej) oraz na ulicy Pilotów przy budynku biurowym Pilot Tower (na zamkniętym odcinku drogi).