Krakowska policja z sukcesem zakończyła akcję „Poszukiwany”: 10 osób w rękach prawa

Siły policyjne z powiatu krakowskiego przeprowadziły skuteczną operację poszukiwawczą, zwieńczoną aresztowaniem 10 osób. Akcja ta była ukierunkowana na ujęcie osób, które miały być umieszczone w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Wśród tych, którzy wpadli w ręce prawa, byli poszukiwani listami gończymi, wydawanymi przez sąd, za popełnione różnego rodzaju przestępstwa.

Operacja „Poszukiwany”, prowadzona przez policjantów z powiatu krakowskiego, miała miejsce 2 i 3 lutego bieżącego roku na terenie ich jurysdykcji. Przedsięwzięcie to było wynikiem długotrwałych przygotowań, polegających na gromadzeniu danych o poszukiwanych przestępcach oraz miejscach, gdzie mogli się schować. Funkcjonariusze przystąpili do działań operacyjnych pod różnymi adresami na terenie powiatu krakowskiego. Finalny efekt ich starań to aresztowanie 10 osób.

Wśród zatrzymanych cztery osoby były pożądane przez sąd w celu odbycia kary w zakładzie karnym. Wyroki, które mieli odbyć, wynosiły od 4 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa. Pięciu innych zatrzymanych było poszukiwanych na mocy zarządzenia sądu, które nakładało na nich obowiązek odbycia kary aresztu zastępczego, możliwego do uniknięcia poprzez zapłatę grzywny. Na tę opcję zdecydowały się cztery z tych osób. Natomiast ostatni z zatrzymanych był poszukiwany za pomocą zarządzenia wydanego przez prokuraturę w celu ustalenia miejsca jego pobytu dla potrzeb procesowych.