Krakowski przetarg na ogródki działkowe

20 stycznia w Krakowie odbędzie się otwarty nabór ofert na dzierżawę działek ogrodowych zlokalizowanych przy ulicach Mistrzejowickiej i Batowickiej, dając każdemu możliwość zaistnienia wśród miejskich działkowców. Działkę przy ulicy Batowickiej można wydzierżawić na okres pięciu lat, natomiast teren przy ulicy Mistrzejowickiej dostępny jest na czas nieokreślony. Aby móc wziąć udział w przetargu, należy wpłacić wadium nie później niż do 16 stycznia.

Gmina Miejska Kraków przeznaczyła do oddania w drodze przetargu przestrzeń publiczną o powierzchni 1,8 ha, zlokalizowaną obok ogrodzonego kompleksu ogrodów działkowych przy ul. Mistrzejowickiej. Stanie się ona ogrodem działkowym nr 11 i będzie wymagała od wyłonionego w przetargu oferenta zagospodarowania jej od początku. Objęty jest on miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa – etap A”, który przeznaczony jest pod rodzinne ogrody działkowe. Opłata za dzierżawę przyszłego ogrodu wynosi 4,20 zł plus 23 proc. podatku od towarów i usług (VAT), a osoby chcące przystąpić do licytacji muszą wnieść 100 zł wadium.