Mieszkańcy znów zaprotestowali przeciwko masowej wycince drzew dla budowy nowej linii tramwajowej w Krakowie

Ci, którzy sprzeciwiają się masowemu usuwaniu drzew podczas budowy linii tramwajowej prowadzącej do Mistrzejowic, domagają się szczegółowych informacji dotyczących liczby drzew przeznaczonych do wycinki i zastanawiają się, gdzie odbywają się spotkania rady budowy. W odpowiedzi, urzędnicy miejski zapowiedzieli, że od września zostanie uruchomiony mobilny punkt informacyjny oraz planowane są regularne spotkania rady budowy.

Proces wycinania drzew pod nową linię tramwajową do Mistrzejowic jest w pełnym toku, a dotychczas usunięto blisko 700 drzew. Te działania budzą coraz większy niepokój mieszkańców, którzy domagają się otwartego dialogu zarówno z wykonawcami inwestycji, jak i z lokalnymi władzami miasta. Na razie możliwy jest kontakt za pośrednictwem infolinii lub mediów społecznościowych, ale od września powinno być łatwiej nawiązać bezpośrednią komunikację.

Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa wyjaśnia, że planowane jest utworzenie stałego punktu przy placu budowy, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść, porozmawiać i zobaczyć projekty. Dodatkowo od września rozpoczną się spotkania rady budowy z udziałem przedstawicieli mieszkańców, które będą transmitowane na żywo przez internet.

Jednak mieszkańców niepokoją również inne kwestie, takie jak usunięcie elementów małej architektury – koszy na śmieci, ławek i stojaków rowerowych – z miejsc, gdzie prowadzone są prace. Wojciech Janosz, kierownik budowy, wyjaśnia, że zgodnie z umową wszystkie te elementy stały się własnością wykonawcy po przekazaniu terenu budowy. Wykonawca skontaktował się z zamawiającym, aby dowiedzieć się, czy jest on zainteresowany nieodpłatnym zwrotem tych elementów.

Projektowana linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju będzie miała długość około 4,5 km i połączy ulicę Mogilską z pętlą Mistrzejowice. Dzięki temu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o około 12 minut. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowego połączenia pod koniec 2025 roku.